Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.

Loading Flash movie...

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „B&N, CZYLI B JAK BEZPIECZNY I N JAK NIECHRONIONY”

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie w październiku 2015r. przystąpiła do programu B&N.  W ramach którego nauczyciele upowszechniali wśród dzieci  wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtowali  właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

B&N jest programem profilaktycznym realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji na lata 2014  - 2020. Zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, którzy objęli program honorowym patronatem. Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu –Wydział Ruchu Drogowego.

Cele programu:
a) zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku,
b) efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
c) zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.

Formy działalności, m.in.:
a) propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
b) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
c) prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
d) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
e) nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 

             
             

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Goławin 49c, 09-150 Czerwińsk
tel/fax: 0-24 23 18 109, mail: spgolawin@op.pl