Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.

Loading Flash movie...

 


Z PZU PO LEKCJACH
W tym roku szkolnym mamy dla was szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzięki działalności stowarzyszenia „Razem dla wsi” będziemy realizować projekt „Szkoła kreatywnych zajęć” w ramach konkursu „Z PZU po lekcjach”.  Jest to ogromna szansa na aktywne i interesujące spędzenie czasu wolnego oraz odnalezienie nowych pasji i zainteresowań.

 

Koło dziennikarskie stanowi grupa około 15 uczniów z klas IV-VII. Zajęcia odbywać się będą w cyklach 60 min. co dwa tygodnie. Uczniowie poznają tajniki zawodu dziennikarza, podstawowe gatunki dziennikarskie (notatkę prasową, reportaż, artykuł, wywiad). Dowiadują się w jaki sposób redaguje się gazetkę, broszurę. Planowane są wyjazdy do redakcji lokalnej gazety, studia radiowego, telewizyjnego, spotkanie z dziennikarzami, przygotowywanie broszury ściennej, redakcja gazetki szkolnej "Echo Szkoły" w formie papierowej i elektronicznej. Szukając materiałów w różnych źródłach, przeprowadzając wywiady, wymyślając kącik łamigłówek uczestnicy starają się, aby gazetka była atrakcyjna i poczytna. Umiejętności nabyte przez uczniów będą wykorzystywane
do wydawania gazetki także po zakończeniu projektu. Gazetka będzie wydawana raz na dwa miesiące, a dodatkowo będą okolicznościowe wydania specjalne.

Zapraszamy do udziału w zajęciach wszystkich przyszłych dziennikarzy!

 

 

Zajęcia plastyczno-techniczne "Ekokreatywność" to grupa około 20 uczniów z klas I – VII.  Zajęcia odbywać się będą w cyklach 120 min. co dwa tygodnie. Uczniowie będą doskonalić zdolności plastyczne, manualne, a nade wszystko rozwijać kreatywność myślenia i tworzenia. Poznając techniki plastyczne będą wspólnie uczyć się, jak zrobić coś z niczego, jak zagospodarować z pozoru niepotrzebne przedmioty i nadać im nowe znaczenie. Podkreślona będzie waga recyklingu i powtórnego wykorzystywania surowców. Uczestnicy wykonają kukiełki do przedstawienia, projekty afiszów, zaproszeń i dekoracji do przedstawień. Wytwory swoich prac będą prezentować na wystawach "Galeria młodego artysty" na korytarzu szkolnym. Zorganizują też wystawę prac na gali zakończenia projektu. Ze względu na dużą rozpiętość wiekową, uczniowie będą realizowali zadania adekwatne do ich wieku, możliwości i uzdolnień.

 

 

Warsztaty questingu skierowane są do 30 uczniów z klas I-VII przy współudziale rodziców. Zajęcia będą się odbywać w cyklach 60 min. co dwa tygodnie. W okresie jesienno-zimowym uczniowie będą opracowywać trasy wycieczek, pisać wierszem zagadki i redagować książeczkę "Quest - wyprawa odkrywców"
na trasach Goławin - Wólka Przybójewska - Miączynek - Miączyn - Smoszewo, szlakiem Wisły. Zrealizują podchody z szukaniem skarbów w najbliższej okolicy. We współpracy z gminą Czerwińsk, która przygotowuje nadwiślańskie ścieżki rowerowe z okazji Roku Wisły, zorganizują rajd rowerowy. Wykorzystując materiały przygotowane przez Lokalną Grupę Działania "Przyjazne Mazowsze" i Nadleśnictwo Płońsk, pokonają wytyczone szlaki dydaktyczne. Uczniowie pogłębią swoją wiedzę geograficzną i krajoznawczą poprzez pracę z mapami i materiałami źródłowymi. Terminy wycieczek i rajdów będą planowane szczegółowo
w okresie wiosenno-letnim.

Zachęcamy wszystkich poszukiwaczy przygód!

 

 

Zajęcia taneczne przeznaczone są dla  15 uczniów z klas I - VII Odbywać się będą raz w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną. Uczestnicy pojadą na pokaz układów tanecznych do szkoły muzycznej Nutka w Płońsku. Na zajęciach pod kierunkiem nauczycieli i instruktora przygotują układy taneczne i będą ćwiczyć aerobik. Przygotowane układy będą prezentowane lokalnej społeczności podczas różnych uroczystości
w szczególności na gali kończącej
projekt. Miarodajnym efektem będzie utworzenie grupy   tanecznej w założeniu, w kolejnych latach prowadzonej przy w oparciu o uczniów klas starszych.

 

Wszystkich roztańczonych uczniów zapraszamy
na zajęcia!

 

 

Warsztaty teatralne to zajęcia przeznaczone dla grupy około 20 uczniów z klas I-VII. Zajęcia będą się odbywać w cyklach 60 min. raz w tygodniu. Na zajęciach ćwiczona będzie dykcja, ruch i gest sceniczny, inscenizowanie, utrwalanie wybranych tekstów
na pamięć. W ramach warsztatów planowane są dwa wyjazdy do teatrów w celu obejrzenia spektakli i poznania pracy ludzi tworzących widowiska teatralne. Spotkanie robocze przy współudziale aktora. Na warsztatach przygotowane zostaną jasełka, bajka dla najmłodszych i galowe przedstawienie na zakończenie projektu. Warsztaty prowadzone przez dwóch nauczycieli
umożliwią podział grupy na dzieci młodsze i starsze. Młodsze przygotują bajkę dla przedszkolaków z wykorzystaniem kukiełek i dekoracji przygotowanych na warsztatach plastyczno-technicznych oraz wezmą częściowo udział w jasełkach, zaś starsze będą stanowiły trzon aktorów do jasełek i przedstawienia galowego.
Ze względu na dużą rozpiętość wiekową, uczniowie będą realizowali zadania adekwatne do ich wieku, możliwości i uzdolnień.

Zachęcamy wszystkich młodych aktorów do spełniania swoich pasji!    

 

             
             

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Goławin 49c, 09-150 Czerwińsk
tel/fax: 0-24 23 18 109, mail: spgolawin@op.pl