Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.

Loading Flash movie...

 

 

Goławin, dnia 14 maja 2020 roku

 

Szanowni Rodzice

uczniów ze Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie

Szanowni Rodzice,

w związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 maja 2020 roku istnieje możliwość zorganizowania w szkole zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych w pełnym reżimie sanitarnym. Prawdopodobnie będą to zajęcia prowadzone w grupie lub
w grupach złożonych z dzieci z różnych klas a zatem niekoniecznie ze swoim nauczycielem. Uzależnione to będzie od liczby dzieci obecnych na takich zajęciach. Oczywiście organizacja pracy szkoły w tym czasie musi uwzględniać zalecenia GIS w tym zakresie, m. in.

 • Limit powierzchni na jedną osobę to 4 m2,

 • Zakaz kontaktu między grupami,

 • Mierzenie temperatury ciała dziecka przy wejściu do szkoły,

 • Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły,

 • Poruszanie się w budynku szkoły będzie ograniczone do wyznaczonych stref,

 • Prowadzona będzie systematycznie dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu,

 • Wyposażenie w salach (środki dydaktyczne, zabawki) będzie ograniczone do niezbędnego minimum
  (tylko przedmioty nadające się do dezynfekcji),

 • Dzieci od czwartego roku życia muszą być przyprowadzane do szkoły w maseczkach.

Powyższe uwarunkowania to tylko niektóre z elementów „Instrukcji bezpieczeństwa podczas działalności szkoły
w sytuacji funkcjonowania stanu epidemicznego, związanego z COVID 19, które są w trakcie opracowywania
i w stosownym czasie będzie udostępnione dla zainteresowanych.

W dalszym ciągu istnieje obowiązek realizacji podstawy programowej i będzie on przebiegał tak jak dotychczas z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ze względu na to, że nie będzie zapewnionych dowozów dzieci do szkoły rodzice będą musieli osobiście przywieźć i odebrać dziecko.
Decyzja, czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w szkole należy do rodziców.

W związku z powyższym bardzo Państwa prosimy o przekazanie informacji zwrotnej do dnia 17 maja br. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem dziennika elektronicznego

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy szkoły: sp_golawin@czerwinsk.pl
  lub wysyłając SMS – a na numer telefonu: 607659896

W razie pytań proszę o kontakt na powyższy numer telefonu.

 

Janusz Majewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie

             
             

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Goławin 49c, 09-150 Czerwińsk
tel/fax: 0-24 23 18 109, mail: spgolawin@op.pl